Kategorie

Raspberry Pi Motor Driver Board v1.0 - sterownik

Raspberry Pi Motor Driver Board v1.0 to sterownik silników na bazie układu scalonego podwójnego mostka H Freescale MC33932, który może kontrolować obciążenia indukcyjne o natężeniu do 5,0 A na pojedynczy mostek. Pozwala sterować dwoma silnikami DC za pomocą Raspberry Pi B/B+/A+ i Pi 2 Model B, niezależnie kontrolując ich prędkość i kierunek.

 

Sterownik silników obsługuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego 6V~28V. Poza tym, znajdujący się na płytce konwerter DC/DC również obsługuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego, a także zasila Raspberry Pi z 5V przy maksymalnym natężeniu 1000mA. Jeden zasilacz wystarczy zatem zarówno do napędzania silników, jak i zasilania Raspberry Pi.

 

Kup Teraz

Charakterystyka

 • Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia (VPWR lub GND)
 • Ograniczenie nadprądowe (regulacja) przez wewnętrzny PWM o stałym czasie wyłączenia
 • Zmniejszenie wartości granicznej prądu zależnego od temperatury
 • Kompatybilny z Raspberry Pi

Specyfikacja techniczna

CechaMinTypoweMaxJednostka
Napięcie robocze6/28VDC
Wyjście DC/DC/5 V / 1000 mA/
Natężenie wyjściowe (dla każdego kanału)/2 (ciągła praca)5 (szczyt)A
Częstotliwość PWM//11kHz
Zakres obciążenia wyjściowego0/100%
Napięcie wejścia logicznego-0.3/7V
Temperatura robocza-40/120°C
Wymiary91 x 56.15 x 32mm

Przegląd sprzętu

 • J1: złącze wejścia.
 • J2: złącze wyjścia sterownika silników.
 • EN,FT: Zworki do sterowania EN i wykrywania błędów. W przypadku zwarcia zworki EN, sygnał EN zostanie zmapowany na pin D4, można sterować wyjściem mostku H lub zresetować błąd przez pin D4. W przypadku zwarcia zworki FT sygnał błędu zostanie zmapowany na pin D3, a błąd można odczytać z eteru pinu D3.
 • IO: zworka do wyboru poziomu napięcia logicznego.
 • Zasilanie: Nakładkę zasila się z J1(złącze wejścia DC). Zakres napięcia wejściowego może być ustawiony do 6Vdc ~ 28Vdc. Konwerter DC/DC może konwertować napięcie wejściowe DC na 5Vdc napięcie wyjściowe w celu zasilania układy logicznego. Konwerter DC/DC może również zasilać płytkę mikrokontrolera (Arduino/Seeeduino) z pinu "5V" przy maksymalnym natężeniu prądu 100mA.
 • Interfejs silnika:Out 1 i Out 2 (Out 3 i Out 4) podłącz Motor A(B) dla silnika DC.

Uwaga

Nie dotykaj układu scalonego mostka H lub płytki PCB podczas pracy. Ich temperatura może wynieść nawet 100 stopni w przypadku pracy z pełnym obciążeniem.

Wykorzystanie

To demo wykorzystuje Raspberry Pi B, aby pokazać, jak sterownik Raspberry Pi Motor Driver Board v1.0 może być wykorzystywany do sterowania silnikiem prądu stałego do przodu i do tyłu.

Montaż sprzętu

 • Raspberry Pi B oraz Raspberry Pi Motor Driver Board v1.0
 • Montaż sprzętu jak wskazano na obrazku

Podłącz do sieci i do zasilania.

Oprogramowanie

#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import signal  

from PiSoftPwm import *

#print 'Go_1...'
#frequency = 1.0 / self.sc_1.GetValue()
#speed = self.sc_2.GetValue()

class Motor():
  def __init__(self):
  # MC33932 pins
    self.PWMA = 25 
    self.PWMB = 22
    self._IN1 = 23 
    self._IN2 = 24 
    self._IN3 = 17
    self._IN4 = 27

  # Initialize PWMA PWMB 
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(self.PWMA, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(self.PWMB, GPIO.OUT)
    GPIO.output(self.PWMA, True)
    GPIO.output(self.PWMB, True)

  # Initialize PWM outputs
    self.OUT_1 = PiSoftPwm(0.1, 100, self._IN1, GPIO.BCM)
    self.OUT_2 = PiSoftPwm(0.1, 100, self._IN2, GPIO.BCM)
    self.OUT_3 = PiSoftPwm(0.1, 100, self._IN3, GPIO.BCM)
    self.OUT_4 = PiSoftPwm(0.1, 100, self._IN4, GPIO.BCM)

    # Close pwm output
    self.OUT_1.start(0)
    self.OUT_2.start(0)
    self.OUT_3.start(0)
    self.OUT_4.start(0)

    self.frequency = 0.01
    self.duty = 60

  def Setting(self, frequency, duty):
    self.frequency = frequency
    self.duty = duty

  def Go_1(self):
    self.OUT_1.changeBaseTime(self.frequency)
    self.OUT_2.changeBaseTime(self.frequency)
    self.OUT_1.changeNbSlicesOn(self.duty)
    self.OUT_2.changeNbSlicesOn(0)

  def Back_1(self):
    self.OUT_1.changeBaseTime(self.frequency)
    self.OUT_2.changeBaseTime(self.frequency)
    self.OUT_1.changeNbSlicesOn(0)
    self.OUT_2.changeNbSlicesOn(self.duty)

  def Go_2(self):
    self.OUT_3.changeBaseTime(self.frequency)
    self.OUT_4.changeBaseTime(self.frequency)
    self.OUT_3.changeNbSlicesOn(0)
    self.OUT_4.changeNbSlicesOn(self.duty)

  def Back_2(self):
    self.OUT_3.changeBaseTime(self.frequency)
    self.OUT_4.changeBaseTime(self.frequency)
    self.OUT_3.changeNbSlicesOn(self.duty)
    self.OUT_4.changeNbSlicesOn(0)

  def Stop(self):
    self.OUT_1.changeNbSlicesOn(0)
    self.OUT_2.changeNbSlicesOn(0)
    self.OUT_3.changeNbSlicesOn(0)
    self.OUT_4.changeNbSlicesOn(0)

if __name__=="__main__":
  motor=Motor()
  # Called on process interruption. Set all pins to "Input" default mode.
  def endProcess(signalnum = None, handler = None):
    motor.OUT_1.stop()
    motor.OUT_2.stop()
    motor.OUT_3.stop()
    motor.OUT_4.stop()
    motor.GPIO.cleanup()
    exit(0)

  # Prepare handlers for process exit
  signal.signal(signal.SIGTERM, endProcess)
  signal.signal(signal.SIGINT, endProcess)
  signal.signal(signal.SIGHUP, endProcess)
  signal.signal (signal.SIGQUIT, endProcess)

  motor.Setting(0.01, 60)
  print 'motor start...'
  while True:
    print 'motor A turning forward...'
    motor.Go_1()
    time.sleep(1)
    print 'motor A turning backward...'
    motor.Back_1()
    time.sleep(1)
    print 'motor A stop...'
    motor.Stop()
    time.sleep(1)
    print 'motor B turning forward...'
    motor.Go_2()
    time.sleep(1)
    print 'motor B turning backward...'
    motor.Back_2()
    time.sleep(1)
    print 'motor B stop...'
    motor.Stop()
    time.sleep(1)
 • Włącz ten program. LED1, LED2 na Raspberry Pi Motor Driver Board v1.0 będą zapalać się naprzemiennie; LED3, LED4 także będą zapalać się na zmianę.

Oznacza to, że Out 1 oraz Out 2 (Out 3 oraz Out 4) łączą Motor A(B) do przodu i do tyłu.

 • Zjawisko prezentuje się następująco:

Konsola szeregowa:

Raspberry Pi Motor Driver Board v1.0: zielona dioda LED oraz niebieska dioda LED zapalą się na zmianę.

Linki