Kategorie

Arduino i czujnik odbiciowy KTIR0711S

 

Krótki poradnik przedstawiający sposób, w jaki połączyć Arduino i czujnik odbiciowy.

 

W przykładzie wykorzystano następujące elementy:

 

Podłączenie czujnika z Arduino:

W celu obsługi czujnika z wykorzystaniem Arduino należy połączyć układ w następujący sposób:

 

CzujnikPin Arduino
GNDGND
OUTA1
VCC5 V

 

 

Schemat podłączenia czujnika z Arduino Uno.

 

Program do Arduino

W przykładzie został wykorzystany następujący kod:

 

 
int czujnik = A1;  //pin analogowy A1 połączony z sygnałem z czujnika

void setup(){
 Serial.begin(9600);    //inicjalizacja monitora szeregowego
 Serial.println("Test czujnika odbiciowego"); 
}

void loop(){
 int odl = analogRead(czujnik);   //odczytanie wartości z czujnika
 Serial.println(odl);        //wyświetlenie jej na monitorze

 delay(200);             //opóźnienie między kolejnymi odczytami
}

 

Wartości odczytywane na monitorze szeregowym zmniejszają się wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Efekty działania programu można zaobserwować na poniższym screenie:

 

Zrzut ekranu szeregowego monitora.