Kategorie

Arduino i obsługa czujnika temperatury i wilgotności DHT11

 

Moduł DHT11 służy do pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza. Prezentowany przykład pokazuje w jaki sposób wykorzystać jego możliwości za pomocą Arduino.

W przykładzie zostały zastosowane następujące elementy:

Podłączenie DHT11 z Arduino:

W celu odczytania wartości temperatury i wilgotności z czujnika należy połączyć układ z Arduino w następujący sposób:

 

Pin DHT11Pin Arduino
VCC5 V
DATA2
GNDGND

 

W przypadku samego czujnika bez modułu, należy dodatkowo podciągnąć linię danych do napięcia zasilania VCC przez rezystor, w tym przypadku 4,7 kΩ (jak na poniższym schemacie).

 

 

 Schemat połączenie czujnika DHT11 z Arduino Uno.

 

 

Schemat połączenie czujnika DHT11 (wersja z modułem) z Arduino Uno.

Program do Arduino

Na początku bibliotekę należy dodać do środowiska Arduino (Szkic -> Include Library -> Add .ZIP Library...).

W przykładzie został wykorzystany następujący kod:

 

 


#include 

dht11 DHT11;

#define DHT11PIN 2  //przypisanie pinu 2 Arduino jako odczyt z sensora

void setup()
{
 Serial.begin(115200);          //inicjalizacja monitora szeregowego
 Serial.println("Program testowy DHT11"); 
 Serial.println();
}

void loop()
{
 int chk = DHT11.read(DHT11PIN);     //sprawdzenie stanu sensora, a następnie wyświetlenie komunikatu na monitorze szeregowym

 Serial.print("Stan sensora: ");
 switch (chk)
 {
  case DHTLIB_OK: 
		Serial.print("OKt"); 
		break;
  case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: 
		Serial.println("Błąd sumy kontrolnej"); 
		break;
  case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT: 
		Serial.println("Koniec czasu oczekiwania - brak odpowiedzi"); 
		break;
  default: 
		Serial.println("Nieznany błąd"); 
		break;
 }
 Serial.print("Wilgotnosc (%): ");       //wyświetlenie wartości wilgotności
 Serial.print((float)DHT11.humidity, 2);
 Serial.print("tt");
 Serial.print("Temperatura (C): ");      //wyświetlenie temperatury
 Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);

 delay(1000);                 //opóźnienie między kolejnymi odczytami - 1 s
} 

Wynik działania tego programu możemy zaobserwować na screenie:

 

Zrzut ekranu szeregowego monitora.