Kategorie

Arduino w połączeniu z czujnikiem opadów deszczu

Arduino w połączeniu z czujnikiem opadów deszczu YL-83

Ten krótki tutorial pokazuje jak obsłużyć czujnik opadów deszczu za pośrednictwem płytki Arduino.

 

W przykładzie wykorzystano następujące elementy:

 

Podłączenie

Moduł jest zasilany bezpośrednio z Arduino, więc nie potrzebujemy zewnętrznego źródła energii. Piny podłączamy według tabeli:

 

Pin ArduinoPin Czujnika
5 VVCC
GNDGND
pin A0A0
pin 2 D0

 

Pozostałe dwa piny z modułu czujnika łączymy z sondą pomiarową za pomocą dołączonego do zestawu przewodu tak, jak na poniższym schemacie:

 

Schemat podłączenia czujnika opadów deszczu.

 

Obsługa

Wyjście D0 działa cyfrowo. Domyślnie jest w stanie wysokim, natomiast po wykryciu opadów przechodzi w stan niski. Czułość możemy regulować za pomocą wbudowanego potencjometru. Natomiast wyjście A0 generuje sygnał analogowy i zmniejsza wartość napięcia wraz ze wzrostem opadów (jest odwrotnie proporcjonalne do natężenia deszczu). W przykładzie wykorzystamy prosty program, który na bieżąco będzie wyświetlał na monitorze szeregowym wartości odczytane z A0 i D0.

 

 

int sensor_A0 = A0;  // podłączenie od A0 na czujniku do A0 na Arduino
int sensor_D0 = 2;   // podłączenie od D0 na czujniku do pinu 2 na Arduino
int wartosc_A0;    // zmienna dla wartości A0
int wartosc_D0;    // zmienna dla wartości A0

void setup() {
 Serial.begin(9600);  // uruchomienie monitora szeregowego
 pinMode(2, INPUT);  // ustawienie pinu 2 jako wejście

}

void loop() {
 
 wartosc_A0 = analogRead(sensor_A0);   // pobranie wartości z A0
 wartosc_D0 = digitalRead(sensor_D0);   // pobranie wartości z D0
 
 Serial.print("D0: ");          // wyświetlenie na monitorze szeregowym
 Serial.print(wartosc_D0);
 Serial.print(" -- A0: ");
 Serial.println(wartosc_A0);
 delay(200);               // opóźnienie pomiędzy kolejnymi odczytami
 } 

 

Efekty działania programu możemy zobaczyć na poniższym screenie:

 

 

Zrzut ekranu szeregowego monitora.